God selskabsledelse

Transparens. Adskillelse. Diversitet. Det her er i følge De Frie Energiselskaber, de tre vigtigste indsatsområder for energisektorens i arbejdet med god selskabsledelse. Det vil øge den skabte værdi for forbrugerne og for samfundet.

God selskabsledelse defineres som: “Det system, som anvendes til at lede og kontrollere en virksomhed”, dvs. som “kontrol og styring” af virksomheder gennem ejerskab, bestyrelsesstruktur, aflønningssystemer, selskabslovgivning mv. Det handler grundlæggende om, hvilke mål virksomheder skal følge og hvilken struktur, der giver mest mulig værdi.

Det er ikke begrænset til selskabernes egne processer, idet det ikke alene fokuserer på bestyrelse og direktion men også på forholdet til omverdenen og dermed selskabets eksterne interessenter og stakeholders.

Måske du også kunne være interesseret i at læse mere om: