Vi mener

Alle med i grøn omstilling

Ambitiøs grøn omstilling stiller store krav til de rammer og strukturer, der skal bære forandringerne igennem. Det bliver ikke let. Alle gode kræfter skal trække med – og alle barrierer for det, skal fjernes.

De Frie Energiselskaber arbejder for at skabe flere fordele for forbrugeren og for de virksomheder, der gerne vil ind og spille en rolle i den grønne omstilling. På vores energimarked skal konkurrencen være fair og markedet gennemsigtigt – og vi skal sikre os at penge øremærket infrastruktur også bliver brugt alene til det.

Vi ønsker en transparent grøn omstilling. Derfor arbejder vi for at:

  • Tydelig adskillelse mellem energiselskabernes monopolopgaver og kommercielle aktiviteter
  • Gennemsigtighed med tariffer og omkostninger
  • Energitilskudsordningen (ESO) ændres radikalt, og den nuværende ESO nedlægges straks
  • God selskabsledelse skal skabe værdi for ejerne