Energispareordningen

Energispareordningen skal levere kloge besparelser for miljø og pengepung

Energispareordningen (ESO) skal ændres, så den leverer omkostningseffektive og additionelle energibesparelser. Reduktion af vores energiforbrug er et væsentligt led i en effektiv grøn omstilling. Tilskyndelse til at reducere energiforbruget er derfor et væsentligt værktøj – særligt når vi holder os for øje, at vi skal have mest miljø for pengene.

I De Frie Energiselskaber er vi optaget af den fornuft, hvormed vi bruger vores penge – også når det handler om penge til at tilskynde reduktion af vores energiforbrug. Vi har derfor engageret os aktivt i debatten om energispareordninng, der årligt koster forbrugerne mere end 2 mia. kr. (2015).

Intet omkostningsloft

Energimonopolerne i Danmark opkræver via forbrugernes regninger et beløb til et bestemt formål: Energibesparelser. Hvis forbrugeren både er el-, varme-, gas- og oliekunde, så betaler forbrugeren et forbrugsafhængigt beløb til ordningen via alle fire regninger.

De penge, der opkræves, skal selskaberne bruge på at hjælpe forbrugerne med at spare på energien. Det har energiselskaberne underskrevet aftale med klimaministeren om.

Alle omkostninger afholdes 1:1 af forbrugerne

Forbrugerne, der dækker alle danske husholdninger og alle erhvervsvirksomheder store som små, får alene del i midlerne, hvis de selv søger om at få penge tilbage, når de laver energiforbedringer.

Energiselskaberne må opkræve lige så mange penge, som de afholder udgifter for – alle omkostninger afholdes 1:1 af forbrugerne. Der er intet loft på hverken ordningen samlet set eller på hvad der kan opkræves hos den enkelte forbruger.

Den samlede pulje, som energiselskaberne forvalter på vegne af staten, har i 2015 rundet 1,7 kr. Dertil kommer aftalen om 500 mio. kr., der udbetales via Finansloven, og som er øremærket energibesparelser, dvs. i alt mere end 2 mia. kr. Til sammenligning opkræves der – også via energiregningerne – knap 7,5 mia. kr. årligt til den omdiskuterede PSO (Public Service Obligation), der finansierer grøn omstilling.

Udbetaling forudsætter behov

Grundlæggende har aftalen har to klare formål:

  1. Additionalitet: Dvs. at tilskud skal gives til besparelser, der ellers ikke ville være blevet til noget.
  2. Omkostningseffektivitet: Dvs. at borgerne – og hermed også kunderne – skal have mest muligt for de penge, som selskaberne skal forvalte på deres vegne.

Ordningens formål er dermed at gøre det billigere og nemmere for slutbrugerne at realisere energibesparelser, som de ellers ikke ville have lavet. Det er udgangspunktet for, at vi overhovedet har ordningen.

Læs mere: