Forbrugere

Flere fordele for forbrugeren!

Alt for længe har alt for mange danske elkunder betalt for meget for den strøm, de har fået leveret til deres stikkontakter. Derudover har produktinnovationen i markedet været for ringe. Nye selskaber med effektive systemer har bidraget til at skabe et marked med flere produkter – og uden de nye selskaber havde danskerne næppe set hverken det prispres eller den priskonkurrence, som ses på elmarkedet nu.

Før foreningens stiftelse har medlemsvirksomhederne kæmpet for at skabe et sundt elmarked. Det arbejde vil vi fortsætte med fokus på at synliggøre, hvilke muligheder forbrugeren har for eksempelvis at vælge andre produkter og skifte elleverandør. Det er nemlig den eneste effektive prisbremse der findes på det nuværende elmarked.

FAKTA: Elmarkedet i Danmark

  1. En gennemsnitlig dansk husstand bruger over 7.000 kroner om året på el.
  2. Det danske elforbrug er vokset med cirka ½ procent pr. år siden 1990.
  3. Den danske el-sektor omsætter årligt for cirka 63 mia. kr. og har 8.700 ansatte.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011).